Skip to content Skip to navigation

Bilim Çocuk Künye

Sahibi
TÜBİTAK Adına Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal
 
Genel Yayın Yönetmeni
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Rukiye Dilli (rukiye.dilli@tubitak.gov.tr)
 
Yayın Yönetmeni
 
Editör
 
Yayın Danışma Kurulu
Bekir Çengelci
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker
Prof. Dr. Abdulhakim Koçin
Dr. Aygül Koyuncu
Dr. Öğr. Üyesi Halime Türkkan
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Özdem Yılmaz
 
Yazarlar
Gülnur Geçmiş (gulnur.gecmis@tubitak.gov.tr)
Dr. Şahin İdin (sahin.idin@tubitak.gov.tr)
 
Redaksiyon
Nurulhude Baykal (nurulhude.baykal@tubitak.gov.tr
Mehmet Sığırcı (mehmet.sigirci@tubitak.gov.tr)
 
Grafik Tasarım
Elnârâ Ahmetzâde (elnara.ahmetzade@tubitak.gov.tr)
 
Çizer
Pınar Büyükgüral (pinar.buyukgural@tubitak.gov.tr)
 
Mali Yönetmen
 
İdari Hizmetler

 

Yayınlarımız