Skip to content Skip to navigation

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak Dünya’nın albedo etkisi binde beş oranında azaldı. 

Yayınlarımız