Skip to content Skip to navigation

Bilim Çocuk Künye

İmtiyaz Sahibi
TÜBİTAK Adına Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal
 
Genel Yayın Yönetmeni
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Rukiye Dilli (rukiye.dilli@tubitak.gov.tr)
 
Yayın Yönetmeni
 
Editör
 
Yayın Danışma Kurulu
Doç. Dr. Turgay Anar
Doç. Dr. Rukiye Dilli
Dr. Arzu Gürsoy Ergen 
Doç. Dr. Ömer Faruk Keser 
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Özdem Yılmaz
 
Yazarlar
Gülnur Geçmiş (gulnur.gecmis@tubitak.gov.tr)
 
Redaksiyon
 
Grafik Tasarım
Elnârâ Ahmetzâde (elnara.ahmetzade@tubitak.gov.tr)
 
Çizer
Pınar Büyükgüral (pinar.buyukgural@tubitak.gov.tr)
 
Mali Yönetmen
 
İdari Hizmetler

 

Yayınlarımız