Skip to content Skip to navigation

Bilim Çocuk Künye

İmtiyaz Sahibi
TÜBİTAK Adına Başkan
Prof. Dr. Hasan Mandal
 
Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ömer Kökçam
 
Dergiler Müdürü
Kübra Bal Çetinkaya 
 
Yayın Yönetmeni
Gülnur Geçmiş 
 
Yayın Danışma Kurulu
Ömer Kökçam
Fatma Başar
Kübra Bal Çetinkaya
Doç. Dr. Üyesi Arzu Gürsoy Ergen
Doç. Dr. Engin Kapkın
Doç. Dr. Özlem Oktay
Uzm. Dr. Rukiye Çolak Sivri
Dr. Fatma Türkkol
 
Editör
Mesut Erol 
 
Araştırma ve Yazı Grubu
Merve Çelik Gülgün
Tuğçe Inroga
Zeynep Betül Kabataş
Seniha Rabia Özder
Hacer Poyraz
 
Redaksiyon
Özlem Özgün
 
Grafik Tasarım
Dr. Elnara Ahmetzade
 
Çizerler
Pınar Büyükgüral
Mert Oskeroğlu
 
Sesli Yayın
Merve Çelik Gülgün
 
Mali Yönetmen
Adem Polat
 
Mali ve İdari Hizmetler
M. Furkan Aktaş
 
e-posta

 

Yayınlarımız