Skip to content Skip to navigation

Bilim Çocuk Künye

İmtiyaz Sahibi
TÜBİTAK Adına Başkan
Prof. Dr. Hasan Mandal
 
Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Rukiye Dilli
 
Yayın Yönetmeni
Gülnur Geçmiş 
 
Editör
Mesut Erol
 
Yayın Danışma Kurulu
Doç. Dr. Rukiye Dilli
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Gürsoy Ergen
Doç. Dr. Engin Kapkın
Dr. Öğr. Üyesi Güler Karaman
Prof. Dr. Hüseyin Küçüközer
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Oktay
 
Yazarlar
Merve Çelik
Tuğçe Inroga
Zeynep Betül Kabataş
Seniha Rabia Özder
Sena Nur Öğüt
 
Redaksiyon
Özlem Özgün
 
Grafik Tasarım
Dr. Elnara Ahmetzade
 
Çizerler
Pınar Büyükgüral
Mert Oskeroğlu
 
Mali Yönetmen
Adem Polat
 
Mali ve İdari Hizmetler
M. Furkan Aktaş
 
e-posta

 

Yayınlarımız