Skip to content Skip to navigation

Bilim Çocuk Künye

İmtiyaz Sahibi
TÜBİTAK Adına Başkan
Prof. Dr. Hasan Mandal
 
Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ömer Kökçam
 
Yayın Yönetmeni
Gülnur Geçmiş 
 

Yayın Danışma Kurulu

 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Gürsoy Ergen
Doç. Dr. Engin Kapkın
Dr. Öğr. Üyesi Güler Karaman
Ömer Kökçam
Prof. Dr. Hüseyin Küçüközer
Doç. Dr. Özlem Oktay
 
Yayın Danışmanı

Doç. Dr. Rukiye Dilli

 
Editör

Mesut Erol

 
Araştırma ve Yazı Grubu
Merve Çelik Gülgün
Tuğçe Inroga
Zeynep Betül Kabataş
Seniha Rabia Özder
Sena Nur Öğüt Semiz
 
Redaksiyon
Özlem Özgün
 
Grafik Tasarım
Dr. Elnara Ahmetzade
 
Çizerler
Pınar Büyükgüral
Mert Oskeroğlu
 
Sesli Yayın
Merve Çelik Gülgün
 
Mali Yönetmen
Adem Polat
 
Mali ve İdari Hizmetler
M. Furkan Aktaş
 
e-posta

 

Yayınlarımız