Skip to content Skip to navigation

Bilim Çocuk Künye

İmtiyaz Sahibi
TÜBİTAK Adına Başkan
Prof. Dr. Hasan Mandal
 
Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Rukiye Dilli
 
Yayın Yönetmeni
Gülnur Geçmiş 
 
Editör
Mesut Erol
 
Yayın Danışma Kurulu
Cemile Akdağ Çebi
Doç. Dr. Rukiye Dilli
Dr. Arzu Gürsoy Ergen 
Doç. Dr. Ömer Faruk Keser 
Prof. Dr. Hüseyin Küçüközer
Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz
 
Yazarlar
Merve Çelik
Tuğçe Inroga
Zeynep Betül Kabataş
Kübra Kara
Nihan Yapıcı
Sena Nur Öğüt
 
Redaksiyon
Özlem Özgün
 
Grafik Tasarım
Elnârâ Ahmetzâde
 
Çizerler
Pınar Büyükgüral
Mert Oskeroğlu
 
Mali Yönetmen
Adem Polat
 
İdari Hizmetler
Nahide Soytürk
 
e-posta

 

Yayınlarımız