Skip to content Skip to navigation

Anneler Babalar

Çocuklar soru sormayı, çevrelerini incelemeyi ve araştırmayı çok severler. Ancak gözlemledikleri bazı şeyleri anlamlandırabilmeleri ya da edindikleri bilgileri kendi gözlemleriyle ilişkilendirebilmelerini sağlamak açısından yetişkinlerin yardımı gerekebilir. Bu nedenle çocukların bilimsel konulara olan ilgisinin ailelerce desteklenmesinin önemi çok büyüktür. Peki, aileler çocukların bilimsel konulara ilgisini nasıl artırabilir ve bu anlamda onları nasıl destekler?

Eğitimin temel hedeflerinden biri, çocukların “bilimsel düşünme becerilerinin” geliştirilmesidir. Bu hedef, onların mutlaka birer biliminsanı olmaları değil, bilimsel düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri anlamına gelir. Bilimsel düşünme becerilerine sahip bireyler olmak, günümüz koşullarının kaçınılmaz bir gereğidir. En azından sağlığımız, çevremiz ya da güvenliğimiz gibi konularda karar verirken, bu becerilere sahip olunmasının daha büyük yarar sağlayacağı ortadadır. Çocukların soru sormalarına, araştırmalarına, keşfetmelerine, gözlem yapmalarına, olaylarla ilgili yorumlarda ve tahminlerde bulunmalarına olanak sağladığımızda onların “bilimsel düşünme becerilerinin” gelişmesine yardımcı olabiliriz. Bunu sağlamak, anne-babaların eğitim düzeyiyle ilişkili değildir. Gereken şey, anne-babaların, bilinmeyeni çocuklarıyla birlikte keşfetmeye olan isteklilikleridir.

Anne babalar olarak çocuklarımızı sürekli değişen ve gelişen bir dünyaya hazırlamaya çalışıyoruz. Bilim ve teknoloji de bir o kadar hızla ilerliyor. Çocukların, ileride biliminsanı olmasalar da bilimsel bilgiyi gündelik yaşamın gerektirdiği ölçüde bilmeleri artık bir zorunluluk. Bu da gelişen dünyaya hazırlanırken çocuklarımızın anne babaların rehberliğine gereksinimlerini daha da artırıyor.

Bilimsel konulara merakı desteklemeye erken yaşlarda evde başlamak önem taşır. Bu konuda kendi meraklarınızı çocuklarınızla paylaşmak iyi bir başlangıç olabilir. Bilimsel konulara ilişkin görüşleriniz ve söyledikleriniz, çocuğunuzun bilime olan tutumunu etkiler. Buna bağlı olarak da çocuğunuzun bilimi öğrenmeye karşı olan tutumu biçimlenir. “Ben okuldayken fen bilgisinde berbattım” ya da “fen bilgisi dersleri bana çok sıkıcı gelirdi” gibi ifadeler kullanmanız çocuğunuzu olumsuz etkiler. Ancak çocuklarınızın bilimsel konulara ilgi duymasını zorla sağlayamazsınız. Yapabileceğiniz, yalnızca onları bu alanda yüreklendirmek, desteklemek ve bilimin gündelik yaşamdaki önemini fark etmelerini sağlamaktır.

Yayınlarımız