Skip to content Skip to navigation

Dergimiz Nasıl Hazırlanıyor

Yazarlarımız, kitaplar, dergiler, internet ve çeşitli kaynaklardan yaptıkları araştırmalar sonucunda konu önerileri yapıyorlar. Her sayıda bu konulardan bazılarına yer veriyoruz.

Yazarlarımız, üzerinde çalışacakları konularla ilgili araştırma yapıyorlar. Gerekirse uzmanlarla, biliminsanlarıyla görüşüyorlar.

Yeterince bilgi topladıktan sonra yazma süreci başlıyor. Yazılan yazılar inceleniyor ve gerektiğinde düzeltmeler yapılıyor. Üzerindeki çalışmalar tamamlanan yazılar ve seçilen görüntüler, bilgisayarda bir araya getirilerek sayfa düzeni yapılıyor. Sayfa düzeni yapıldıktan sonra dergi matbaaya gönderiliyor ve basılıyor.